Bedriftskunde

Som Bedriftskunde hos MHIT er du lovet god service og gode løsninger på dine problemer/spørsmål.

En Serviceavtale er for bedrifter som daglig bruker IT-relaterte systemer og som ikke har en egen IT-avdeling/person.

Når man tegner en Serviceavtale gir det din bedrift mulighet til å kontakte MHIT, og bli fulgt opp med tanke på oppdatering av server etc.

En typisk serviceavtale definerer et sett med maskiner og programvare (eks. servere og utstyr/programvare som er direkte knyttet til disse) i avtalen. Kunden betaler da for at dette utstyret vedlikeholdes samt bistand når/hvis uhellet er ute.

Alle bedrifter er forskjellige, og hvilken elementer som skal inkluderes i en avtale avhenger av flere faktorer:

  • Antall brukere
  • IT-systemets størrelse og struktur
  • Intern IT-kompetanse
  • IT-systemets kritiske virkning på bedriften

I samarbeid med kunden kan jeg analysere behovet og gi et forslag til avtale.

Bedriften kan selvfølgelig også kontakte MHIT for et enkelt oppdrag.

Vedlikehold

For de kundene som ikke blir umiddelbart skadelidende av "nedetid" eller har et mindre komplekst nettverk, vil en enklere serviceavtale dekke behovet. En periodisk kontroll av systemer lønner seg for din bedrift, dette fører til større effektivitet i arbeidet og lavere kostnader for utrykning og hasteoppdrag, når "uhellet først er ute".

Dataverdens kompleksitet gjør det allikevel "umulig" å sikre seg 100% mot "nedetid" på serveren. Mine driftsavtaler inneholder derfor også en opsjon for utrykning ved driftsstans.

Responstid

Dette er vanligvis inkludert i en full serviceavtale, men kan også skrives som en egen avtale. En slik avtale garanterer kunden en utrykning (respons) innen den avtalte tidsrammen. En avtale på for eksempel 24 timers responstid vil si at jeg har startet jobben med å løse problemet senest 24 timer etter at problemet er varslet. Dette er en god ekstraforsikring, ikke bare for å få hjelp, men også for å få hjelpen raskt! Evt. fravær som forårsaker at reponstiden nødvendigvis blir lenger meldes så tidlig som mulig til kunde.

Priser

Prisen på hver enkelt avtale vil naturligvis avhenge av avtalens omfang:

  • Antall besøk pr. år
  • Utstyr som avtalen skal inkludere
  • Antall brukere tilknyttet brukerstøtte-tjenesten
  • Responstid

MHIT vektlegger fleksibilitet i avtalene, hvilket innebærer at jeg så langt det er mulig imøtekommer spesifikke ønsker fra kundene. Ta kontakt for å få et pristilbud og gjennomgang av deres behov.